Husle sú najpoužívanejším sláčikovým nástrojom nielen v orchestroch, ale aj v komornej a sólovej hre. Na škole pracuje husľový súbor pod vedení Mgr. Vašečku, ktorý absolvoval nespočetné množstvo vystúpení.

V súčasnej dobe sa gitara na našej škole teší veľkej obľube a neustále stúpa záujem o hru na gitare. Rozoznávame viacero druhov a typov gitár, najčastejšie sa stretávame s akustickou gitarou, elektrickou gitarou a basovou gitarou. Akustická gitara má široké uplatnenie či už ako sólový nástroj, ale aj v komornej či populárnej hudbe. Elektrická a basová gitara sa stala neodmysliteľnou súčasťou modernej hudby.

Obsahom vyučovania sólového spevu je naučiť žiaka správnym speváckym návykom, ako je postoj dýchanie, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným vkusom a umeleckým prejavom.

Spev je najprirodzenejší prejav človeka. Kultivovaný spev je umelecké ovládanie ľudského hlasu. Správnym školením dosahujeme určitý stupeň jeho rozvoja a techniky.

 

Žiaci dychového oddelenia sa prezentujú na školských besiedka. koncertoch, vernisážach, absolventi sa môžu po ukončení uplatniť v oblasti ľudovej, dychovej, tanečnej a populárnej hudbe.

Na našej škole ponúkame žiakom možnosť študovať hru na tieto dychové nástroje:

Hra na klavír patrí medzi najžiadanejší predmet na našej škole. Počas štúdia sa žiaci zoznamujú s hrou sólovou, štvorručnou, komornou, klavírnym sprievodom a improvizáciou. Osvojujú si základy hudby klasickej, ľudovej, modernej a tanečnej.

Obľúbeným a finančne tiež najdostupnejším klávesovým nástrojom je keyboard. Keyboard je elektronický klávesový nástroj vybavený zabudovanou sprievodnou automatikou. Poskytuje obrovskú paletu zvukov , rytmov a digitálnych efektov.

Počet návštev článkov
94048