Tanečný odbor poskytuje žiakom základy pohybového a tanečného vzdelania. Prvotne sa zameriava na správne držanie tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia. Metodicky sú deti vedené k rôznorodej tanečnej štýlovosti. V tanečnom odbore sa nešpecializujeme na jeden typ tanca, ale poskytujeme viaceré tanečné techniky klasického, ľudového, moderného a muzikálového tanca. Na škole sa vyučuje aj spoločenský tanec, ktorý zahŕňa rôzne druhy spoločenských tancov.

Počet návštev článkov
94038