Tanečný odbor poskytuje žiakom základy pohybového a tanečného vzdelania. Prvotne sa zameriava na správne držanie tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia. Metodicky sú deti vedené k rôznorodej tanečnej štýlovosti. V tanečnom odbore sa nešpecializujeme na jeden typ tanca, ale poskytujeme viaceré tanečné techniky klasického, ľudového, moderného a muzikálového tanca. Na škole sa vyučuje aj spoločenský tanec, ktorý zahŕňa rôzne druhy spoločenských tancov.

Popri tanečnom odbore pôsobia na škole rôzne tanečné skupiny a súbory, ktoré reprezentujú školu na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Prijímajú sa žiaci od 5 rokov do prípravného štúdia v rámci vyučovania v Materských školách v Skalici. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni.

 

Pedagógovia:

Mgr. Chaloupková Antónia - ľudový tanec

Bc. Hádlíková Dominika - moderný tanec

Mgr. Michálková Sandra - moderný tanec

Mgr. Mikulková Simona - ľudový tanec

Sprušanský Dávid - spoločenské tance

Mgr. Timko Radovan - ľudový tanec

Vrátil Petr - muzikálový tanec, muzikál

 

 

Počet návštev článkov
94043