Riaditeľstvo ZUŠ Dr. Janka Blaha oznamuje záujemcov o štúdium na našej škole v školskom roku 2023/2024, že

prijímacie skúšky sa budú konať 19. a 20. júna 2023

v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Hudobný odbor : v sídle školy, Kráľovská 16, 2 poschodie,

Výtvarný odbor: na Škarniclovskej ulici číslo 3,

Tanečný odbor /ľudový tanec, muzikál/: na Kráľovskej ulici číslo 18 /Orlovňa/,

Tanečný odbor /moderný tanec/: v sídle školy, Kráľovská 16, tanečná sála,

V prípade záujmu o spoločenský tanec informácie na tel. čísle: 0903929977,

Literárno-dramatický odbor: v sídle školy, Kráľovská 16, tanečná sála,

 

Vyplnenú prihlášku ktorú si môžete stiahnuť tu (prihláška na štúdium), priniesť v danom termíne a čase podľa zvoleného odboru a predmetu na miesto konania prijímacej skúšky. Ak niekto nemá možnosť vytlačenia prihlášky bude mu poskytnutá na vyplnenie pri zápise.

 

                                                                       Jozef Nejedlík, riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha    

 

 

Riaditeľstvo ZUŠ Dr. Janka Blaha oznamuje žiakom z tried p. učiteliek

MgA. Langovej Lucie a Vaculkovej Lenky, že

od utorka 13.12.2022 obnovuje vyučovanie v týchto triedach.

 

 
                         Jozef Nejedlík
riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica

 

Výška príspevku v zmysle VZN č. 10/2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2022 je nasledovná:

 

Mesačný príspevok

Polročná platba

predprípravné štúdium skupinová forma vyučovania (deti z materskej školy

2,00 €

10,00 €

prípravné štúdium hudobný odbor

7,00 €

35,00 €

prípravné štúdium /skupinové/ výtvarný odbor

7,00 €

35,00 €

prípravné štúdium /skupinové/ tanečný odbor

7,00 €

35,00 €

skupinové vyučovanie /ročníkové/ výtvarný odbor

8,00 €

40,00 €

skupinové vyučovanie /ročníkové/ tanečný odbor

8,00 €

40,00 €

individuálne štúdium /ročníkové/ hudobný odbor

8,00 €

40,00 €

individuálne štúdium druhý hlavný nástroj

15,00 €

75,00 €

skupinové vyučovanie druhý odbor

12,00 €

60,00 €

štúdium pre dospelých individuálna forma – hudobný odbor

40,00 €

200,00 €

štúdium pre dospelých skupinová forma vyučovania

35,00 €

175,00 €

štúdium pre dospelých nad 62 rokov individuálna forma / skupinová forma vyučovania

10,00 €

50,00 €

  

Vážení rodičia, milí žiaci.


Školský rok 2022/2023 začína v pondelok 5. 9. 2022.


Žiaci sa budú hlásiť u svojich učiteľov po skončení zahájenia v základných a stredných školách


v čase  od 9:00 do 14:00h.Jozef Nejedlík, riaditeľ ZUŠ

Počet návštev článkov
94048