Výška príspevku v zmysle VZN č. 10/2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2022 je nasledovná:

 

Mesačný príspevok

Polročná platba

predprípravné štúdium skupinová forma vyučovania (deti z materskej školy

2,00 €

10,00 €

prípravné štúdium hudobný odbor

7,00 €

35,00 €

prípravné štúdium /skupinové/ výtvarný odbor

7,00 €

35,00 €

prípravné štúdium /skupinové/ tanečný odbor

7,00 €

35,00 €

skupinové vyučovanie /ročníkové/ výtvarný odbor

8,00 €

40,00 €

skupinové vyučovanie /ročníkové/ tanečný odbor

8,00 €

40,00 €

individuálne štúdium /ročníkové/ hudobný odbor

8,00 €

40,00 €

individuálne štúdium druhý hlavný nástroj

15,00 €

75,00 €

skupinové vyučovanie druhý odbor

12,00 €

60,00 €

štúdium pre dospelých individuálna forma – hudobný odbor

40,00 €

200,00 €

štúdium pre dospelých skupinová forma vyučovania

35,00 €

175,00 €

štúdium pre dospelých nad 62 rokov individuálna forma / skupinová forma vyučovania

10,00 €

50,00 €

 Počet návštev článkov
92800