Husle sú najpoužívanejším sláčikovým nástrojom nielen v orchestroch, ale aj v komornej a sólovej hre. Na škole pracuje husľový súbor pod vedení Mgr. Vašečku, ktorý absolvoval nespočetné množstvo vystúpení.

V súčasnej dobe sa gitara na našej škole teší veľkej obľube a neustále stúpa záujem o hru na gitare. Rozoznávame viacero druhov a typov gitár, najčastejšie sa stretávame s akustickou gitarou, elektrickou gitarou a basovou gitarou. Akustická gitara má široké uplatnenie či už ako sólový nástroj, ale aj v komornej či populárnej hudbe. Elektrická a basová gitara sa stala neodmysliteľnou súčasťou modernej hudby.

Prijímame deti od veku 6 rokov. Po absolvovaní prípravného štúdia žiaci študujú hru na husle, alebo gitaru podľa svojho výberu.

 

Pedagógovia:

Bc. Cvek Dominik- husle, viola

Graffe Lubomír - husle

Jurigová Margita - gitara

Kostolná Šarlota - gitara

Kristiník Roman - gitara, violončelo (Skalica, Radošovce)

Múčková Magdalena - cimbal

Mgr. Pavlík Ján - gitara

Popelka Pavel - husle

 

 

 

Počet návštev článkov
95936